Bli stressfri
Specialmaterial

Bli stressfri

Skapa en arbetslivsbalans som är värd att arbeta för

Om du äger ett litet företag eller om du arbetar hemifrån skulle din mentala hälsa kunna vara anledningen till att du valde att gå din egen väg. Du har lämnat stressen hos stora företag, större kontor, och viktigast av allt, arbetsbelastningen bakom dig. Därför är det troligt att du tror att psykosociala problem faktiskt inte påverkar dig eller ditt arbetsliv. Följande information belyser felet i det här antagandet, och ger dig några enkla knep för att minska risken för stressrelaterade incidenter på arbetsplatsen.

Flera studier har visat att arbetsstress är den främsta orsaken till stress bland vuxna, och att det har ökat gradvis under de senaste årtiondena. Stress kan orsakas av hög arbetsbelastning, tighta deadlines, att behöva utföra många uppgifter som man kanske inte är utbildad för och en allmän brist på kontroll över arbetsdagen. Brist på kontroll kan anses utgöra en underliggande stressfaktor. En del människor trivs i en roll där de utför flera uppgifter med tighta deadlines och en aldrig sinande lista över åtgärder – vad som skiljer dessa individer åt är deras upplevelse av kontroll. De upplever att de har kontroll över situationen, vilket innebär att de blir mindre stressade av omständigheterna. Detta är ett intressant sätt att se på stressrelaterade problem. Att fråga sig själv ”Hur mycket kontroll har jag?” och sedan göra de ändringar som krävs för att se till att man har kontroll över de viktigare uppgifterna kan minska stressnivåerna. Det viktiga här är att acceptera att du inte kan kontrollera allt.

Den allmänna diskussionen om arbetsstress kan också kopplas till anställdas utbrändhet. Även om det finns en tendens att detta på ett mer påtagligt sätt påverkar anställda inom en stor organisation (möjligen som ett resultat av den hierarkiska strukturen) bör man ta hänsyn till detta även på små kontor och hemmakontor. Att arbeta mot en viktig deadline, ta på sig flera uppgifter på grund av att teamet är litet, att aldrig riktigt ”stänga av” och att låta företagets mål ta över ditt liv kan leda till utbrändhet. För att förebygga utbrändhet kan du uppmuntra dig själv och dina anställda att lägga ned telefonen, gå bort från datorn och att ”stänga av”.

" width=

Tidspress och att i allmänhet sakna ledig tid resulterar i en ökad stressnivå – det är inte ett nytt eller originellt koncept. Vad som inte är så välkänt är att tidspress och brist på ledig tid också kan påverka hur vi interagerar med andra. Man kan påstå att när vi är upptagna är vi mindre benägna att uppmärksamma världen omkring oss.  Om du skulle vara i det läget att du arbetar självständigt hemifrån, och du inte nödvändigtvis interagerar med människor på daglig basis (till skillnad mot på ett större kontor), kan detta vara en ganska skrämmande verklighet. Lösningen är att göra några små förändringar i hur du arbetar på ditt hemmakontor. Under arbetsdagen är det viktigt att ta en paus och schemalägga aktiviteter som omfattar interaktion, t.ex.:

  • Äta lunch med men vän
  • Träna yoga
  • Ta din bärbara dator och arbeta tillsammans med likasinnade på en samarbetsplats (när arbetet inte nödvändigtvis tillåter en längre paus!)
" width=

Att arbeta på ett litet kontor eller hemmakontor har säkerligen många fördelar, men det är viktigt att ta hänsyn till ditt mentala välmående. Det är lätt att fastna i den dagliga hetsen med att arbeta för att uppnå företagets mål, men det är precis lika enkelt att se till att din mentala hälsa prioriteras allra högst. Genom att införa enkla förändringar i hur du ser på livet och din arbetsdag kan du uppmuntra till en hälsosammare balans mellan arbetsliv och privatliv. Dina anställda kommer att vara tacksamma för detta och fördelen för dig är ett stressfritt sinne.