Bör du införa en sommarklädkod på kontoret?
Kontorsinsipration

Bör du införa en sommarklädkod på kontoret?

När sommaren står i full blom blir klädkoden på jobbet återigen ett hett ämne. Vad som är okej och inte okej att ha på sig när temperaturen stiger hamnar i frontlinjen för både anställdas och arbetsgivares funderingar. En varm kostym eller uniform kan göra det svårt att orka med jobbet och kan påverka såväl produktiviteten som arbetsmoralen. Samtidigt kan en mer avslappnad klädkod under den varma perioden – om du överhuvudtaget har en klädkod – leda till att anställda tänjer på gränserna en aning. Flip-flops är en självklarhet för många under soliga dagar, men passar med största sannolikhet inte in med företagets image.

För- och nackdelar med att införa klädkod på kontoret

Fördelar med att ha en klädkod

Att ha tydliga regler för arbetskläder medför vissa fördelar. Om du jobbar mot kunder på olika sätt är en klädkod viktigt i byggandet av bilden av ditt företag utåt. Dessutom är det skönt för dina anställda att slippa osäkerheten kring vad som fungerar att ha på sig på jobbet och inte, när reglerna är tydliga.

En klädpolicy på kontoret kan också skapa en känsla av professionalism på arbetsplatsen, vilket förbättrar teamkänslan. Du slipper dessutom eventuella obekväma frågor om vad som är lämpligt och undviker säkerhets- eller HR-problem som kan uppstå.

Nackdelar med att ha en klädkod

Det finns också nackdelar med att implementera en klädkod på företag. Anställda kan känna att deras möjligheter att uttrycka sig själva begränsas och alla kanske inte känner sig bekväma i de förbestämda kläderna.

Klädkodens betydelse beror på vilken bransch företaget verkar i och vilken typ av roll de anställda har. När det kommer till dresscode på arbetsplatsen finns det ingen policy som passar alla, oavsett årstid. Vissa arbetsgivare har en mer avslappnad inställning till klädkoden under sommaren och låter personalen slippa kostymer och liknande plagg under den perioden.

Tips vid införande av en klädkod

Det finns alltså både för- och nackdelar med klädkod på arbetsplatsen. Om du vill införa en särskild klädpolicy för sommaren är det viktigaste att du hittar en rättvis balans för alla. Här är några saker du bör tänka på.

  1. Sätt hälsa och säkerhet först

Det är viktigt att överväga alla hälso- och säkerhetsperspektiv när det kommer till valet av klädkod. Se över allt från slipsar till skor och kartlägg allt som kan medföra någon form av risk.

  1. Var tydlig med skälen bakom

Håll dina anställda uppdaterade om vad du håller på med och varför du gör det. Till exempel kanske du försöker skapa en positiv, professionell arbetsplats där dina anställda kan känna sig bekväma.

  1. Var konsekvent

När du inför en ny klädkod på arbetsplatsen måste du se till att alla följer samma regler. Skapa utrymme för flexibilitet av religiösa eller kulturella skäl eller skäl som funktionsnedsatta personer har för att se till att allas behov möts på ett rättvist sätt.

  1. Förbli neutral

Var noga med att klädkoden ska gälla jämlikt för båda könen och försök att inte göra någon åtskillnad.

  1. Skriv ner

Se till att skriva ner din klädpolicy och låt din HR-avdelning eller en jurist läsa igenom den. När alla är nöjda kan du skicka ut den till dina anställda för att försäkra dig om att alla har tagit del av informationen.

Att införa en klädkod på jobbet kan förenkla för anställda och få dem att känna sig bekväma med vetskapen att de har en lämplig klädsel. Se till att all personal känner till riktlinjerna och var noga med att de ska vara rättvisa och gälla över hela företaget. Klädkod kan vara ett återkommande bekymmer, men om du sköter det rätt kommer såväl anställda som arbetsgivare att bli nöjda.