Så påverkar kontorsmiljön produktiviteten
Kontorsinsipration

Så påverkar kontorsmiljön produktiviteten

Lee Penson, vd på arkitektbyrån Penson, med kunder som Jay Z och Google, menar att livet är för kort för att tillbringas i trista och ineffektiva utrymmen. Penson anser att kontorsmiljön är avgörande för en framgångsrik verksamhet.

Det gäller att hitta den perfekta balansen mellan en miljö där medarbetarna trivs och en interiör som kunderna imponeras av. Vårt sätt att arbeta förändras ständigt. Med nya trender som exempelvis så kallad hot-desking är det viktigare än någonsin att man på arbetsplatsen tillgodoser en mängd olika behov, utan att försumma bekvämlighet och kvalitet.

Penson betonar vikten av miljön på kontoret: ”En dålig arbetsmiljö är dålig för hälsan, lagandan, entusiasmen, passionen, drivkraften, ambitionsnivån, hållbarheten, sömnen, innovationen och kreativiteten.

Jag har lett storskaliga kontorsrenoveringar där jag sett med egna ögon hur både lokalernas och de anställdas karaktär förvandlas till det bättre över en natt. Människorna – inte maskinerna – är nyckeln till en lyckad verksamhet. Hur du går till väga säger allt om verksamheten. Med gott om personlighet säljer du mer – och i slutänden är det resultatet som räknas.”

Enligt Penson skapar man den perfekta kontorsmiljön genom att först av allt känna stolthet. ”Lokalerna ska återspegla verksamhetens karaktär, personlighet och utstrålning. Det du vill uppnå är att alla som ser dig i din arbetsmiljö fylls av förundran. Det är inte bara ett kontorsutrymme med en logotyp på en målad vägg […] utan se det som en förlängning av medarbetarnas personlighet.”

En förändring i kontorsmiljön kan helt klart ha en positiv inverkan på produktiviteten, enligt Pensons erfarenhet. ”Jag har sett hela grupper av människor – så många som 10 000 – förändras under loppet av en månad när de får vistas i en ny byggnad. Det är så kraftfullt, det här holistiska synsättet. Ett slags andlig förändring. Som verksamhet står och faller man med det här.”

Marc Lawn, en affärskonsult som blivit känd som ”Business GP”, betonar att även om kontorsmiljön är en avgörande faktor bör man inte ignorera andra faktorer till förmån för en renovering. ”Om du så installerar alla moderniteter i världen men inte gör arbetsmiljön konstruktiv har du ändå misslyckats”, menar han.

”Miljön har en stor inverkan på resultatet, men alltför ofta glömmer man bort att beteendet och attityden hos personalen hör till de största framgångsfaktorerna, så de faktorerna måste hanteras av ledningsgruppen (och av medarbetarna själva) för en sund företagskultur.”

Lawn pekar på hur viktigt det är att prata om och ta itu med problem eller potentiella problem så fort de uppstår för att bibehålla en hälsosam stämning på kontoret: ”En av mina kunder uppnådde en stor förändring genom att lyckas ta itu med beteendet hos en enskild person som omedvetet väckte obehag genom en bekymmerslös attityd som fick andra att känna att personen inte brydde sig. Personen i fråga blev bestört, eftersom han trodde att han spred glädje, inte frustration.

Jag uppmanar människor att utgå från att i allmänhet är andra inte ute efter att förstöra din dag, så om ni bara pratar ut löser det sig.”