Snabbtest D-DIMER   lades till i vagnen.

Snabbtest D-DIMER

fp om 10 st

MPN: CDM-402
1.069,00 kr  exkl. moms
D-dimer snabbkassett (Helblod/Plasma) är en immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ detektion av D-dimer i humant helblod eller plasma. Detta test är tänkt som hjälpmedel vid diagnostisering av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), djup ventrombos (DVT) och lungemboli (PE).

Innehåll:
Testkassetter
Droppipetter
Buffert
Bipacksedel

Produktblad
Säkerhetsdatablad